Fédération Luxembourgeoise
des Quilleurs
fondé en 1961
membre du C.O.S.L.
membre de la Fédération Internationale
Centre QT
52, rue Pierre Hamer
L-4737 Pétange
Brasserie "Um Dill"
d’Lokal vun der FLQ
am Centre QT
Tél. 40 12 12 Fax : 40 26 24
Tél. 26 65 04 60 / 691 693 017
Heures d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi : les après-midi de 14.00 à 18.00 heures
les matins facultatif de 09.00 à 11.30 heures
De Büro ass den 06/05/2016 zou mir maachen Bréck
Mir huelen bei de Clubumeldungen a soss welche Formulairen leider nëmmen Originaler un, duerfir schéckt ons déi weder mat Fax nach mat mail eran. Merci villmools

Brasserie um Dill huet Congé vum 05. Juni bis den 12. Juni inclus
a vum 14.August bis den 22. August inclus